camaat

camaat
is. <ər.> Bir yerə toplanmış adamlar, xalq kütləsi. Nümayişdə xeyli camaat iştirak edirdi. – Camaatdan «urra» səsləri ucaldı və musiqi alqış marşları çaldı. H. N.. // Ümumiyyətlə, adamlar. Camaatı çağırın, danışaq. Bu işdən camaatın xəbəri yoxdur. – <İmran:> Camaatımız azlıq eləyir. M. Hüs.. <Aydın Səkinəyə:> Siz bu gün tənəffüs zamanı camaatı yığın. . H. Seyidbəyli. // Əhali. Kənd camaatı.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • fövc — ə. camaat; güruh, dəstə; partiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • amm(ə) — ə. 1) xalq, camaat, kütlə; 2) kütləvi, ümumxalq; 3) avam, qara camaat; 4) seyid olmayan, Məhəmməd nəslindən olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • intixab — is. <ər.> Seçmə, seçib ayırma. <Qoca:> . . Hökmdar intixabında da atanın iştirakı və meyli təqdis olunardı. Ç.. <Səmirə:> Məni bu saat ən çox həyəcanlandıran başqa bir şeydir: müvazinətini itirib, intixabında yanılmayasan. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • izdiham — is. <ər.> Bir yerə çoxlu camaat yığılması, çox qələbəlik, böyük camaat kütləsi. Cümə günü olduğu üçün hər tərəfdə böyük bir izdiham vardı. S. H.. Körpüdə izdiham çox idi. . T. Ş. S.. Adamın ucu bucağı yox idi, izdiham sel kimi axırdı. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kütlə — is. <ər.> Mexanikanın əsas kəmiyyətlərindən biri – bir cisimdə olan maddənin miqdarını ölçən əsas kəmiyyət; cismin, ona təsir edən qüvvəyə nisbətlə inersiyalılığın ölçüsü. 2. tex. Formasız, xəmirvari qatı və ya yarımqatı maddə. Yapışqan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mal-heyvan — bax mal qara. Dastanın sonrasını eşitmək üçün camaat axşam olmağı gözlədi. Elə ki, şər qarışdı, camaat malheyvanını rahat elədi, yenə toy evinə toplaşdılar. «Aşıq Ələsgər» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mehrab — is. <ər.> Məscidlərin qiblə tərəfdəki divarında namaz qılarkən pişnamazın və onun ardınca başqa namaz qılanların üzlərini çevirdikləri oyuq yer. Zahidin mehrab içində zikrü taətdir işi. Nəs.. Axund mehraba çatdıqda ayaq üstə dayanar və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ümmət — is. <ər.> 1. Xalq, camaat. Açdın gözünü rəncü məşəqqət görəcəksən; Millətdə qəm, ümmətdə küdurət görəcəksən. M. Ə. S.. 2. din. Bir peyğəmbərə inanan adamlar, xalq, camaat. <Fərrux Molla Qurbana:> Məhəmməd ümmətinin bu dünyaya uymayıb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xalq — is. 1. Ölkənin, dövlətin sakinləri, əhalisi. Azərbaycan xalqı. – Əsl qəhrəmandır; Əsl şair ki; Ömrü də xalqının ömrüylə birdir. N. Xəzri. 2. Millət. Qəm kədər ordusunun bayrağını parçaladım; Xalqımın ömrünə öz ömrümü candan caladım. S. Rüst..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”